Αγροτική Ασφαλιστική

H ΑΤΕ Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου ΑΤΕbank, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας μας, με πλήθος πελατών που ξεπερνά τις 700.000.
Σήμερα, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει εδραιωθεί ως μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας μας. Με επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον Άνθρωπο και με όχημα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση στις τάσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, συνδυάζει τις σύγχρονες αντιλήψεις με τις πολύτιμες εμπειρίες του παρελθόντος.
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική  δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφαλίσεων με πρωτοποριακά προγράμματα που την καθιστούν Εταιρία με τις περισσότερο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Αξίες: «Εμπιστοσύνη από το παρελθόν – σιγουριά για το μέλλον»
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική βασίζει την ανάπτυξη των εργασιών της σε  πλαίσιο αξιών που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα και την πορεία της:
• Διαφάνεια, κύρος, φερεγγυότητα, αξιοπιστία και ποιότητα: αποτελούν αξίες στενά συνυφασμένες με την ΑΤΕ Ασφαλιστική που ενισχύονται και από τη μετοχική της σύνθεση (μέλος ομίλου ΑΤΕbank με βασικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο).
• Εμπιστοσύνη και Σιγουριά, που επιβεβαιώνονται από την υπερκάλυψη του δείκτη φερεγγυότητας και με την άμεση καταβολή αποζημιώσεων.
• Τεχνογνωσία και Εμπειρία με συνεχή παρουσία 80 ετών.
• Δύναμη που αντλεί από την οικονομική της ευρωστία.
• Αξιοπιστία και Κύρος, λόγω της ηγετικής θέσης της στην Ασφαλιστική Αγορά.
• Επαγγελματισμός και παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που βασίζεται στα εξειδικευμένα της στελέχη και στα περισσότερα από 1.600 σημεία παρουσίας σε όλη την Ελλάδα.
• Οικονομικά μεγέθη: η ΑΤΕ Ασφαλιστική χαρακτηρίζεται από σταθερή τήρηση των εποπτικών απαιτήσεων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη λήψη προβλέψεων (ήδη από τον ισολογισμό του 2009) για την  ομαλή προσαρμογή της στο περιβάλλον του Solvency II.

Πρόσφατα, η ξεχωριστή θέση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ελληνική Αγορά που της δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη και απαίτηση του πελάτη (φυσικού ή νομικού προσώπου), ενισχύθηκε κι από τη μεταστέγασή της σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Πλέον, το σύγχρονο πρόσωπο της Εταιρίας σηματοδοτείται και από το νέο, υπερσύγχρονο και μοντέρνο κτιριακό συγκρότημα 20.000 τετραγωνικών μέτρων, επί της Λ. Συγγρού 173 Ν. Σμύρνη. Έτσι, η ΑΤΕ Ασφαλιστική μπορεί να βρεθεί με τον πιο ουσιαστικό και ολοκληρωμένο τρόπο δίπλα σε κάθε της πελάτη, παρέχοντας σιγουριά και προστασία από δυσάρεστες απρόβλεπτες καταστάσεις, ό,τι κι αν τύχει.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
+30 210 3734444