Συχνές Ερωτήσεις

 

Post Αυτοκίνητο

1. Πως μπορώ να βγάλω προσφορά ασφάλισης για το όχημά μου;
Επισκεφθείτε το κοντινότερο κατάστημα Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή κάποιο επιλεγμένο κατάστημα των ΕΛΤΑ μαζί με το δίπλωμα οδήγησής σας και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος προκειμένου να λάβετε την προσφορά ασφάλισης.

2. Που απευθύνομαι σε περίπτωση ατυχήματος;
Μπορείτε να καλείτε στο 1158 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

3. Πως ειδοποιώ την Οδική Βοήθεια της Interamerican, είτε σε περίπτωση ατυχήματος είτε σε περίπτωση απλής βλάβης του οχήματός μου;
Και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να καλείτε στο 1158.

4. Σε περίπτωση που έχω κάποια απορία σχετικά με το συμβόλαιό μου, που μπορώ να απευθυνθώ;
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το συμβόλαιό σας ή την ασφαλιστική σας κάλυψη, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Post Insurance από τις 07:30πμ έως και 19:30μμ. Τα τηλέφωνα είναι 801 11 907 907 ή 210 37 34 444.

 

Post Βοήθεια

1. Ποια η διαφορά της Οδικής Βοήθειας ασφάλισης αυτοκινήτου με αυτή του Post βοήθεια;
Το Post Βοήθεια δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο όχημα που καλύπτεται από την Οδική  Βοήθεια αλλά κάθε όχημα που οδηγεί ο ασφαλιζόμενος για το οποίο έχει νόμιμη άδεια οδήγησης. Επιπλέον, το Post Βοήθεια εκτός της Οδικής Βοήθειας παρέχει και προσωπική βοήθεια στον οδηγό.


2. Ποια η διαφορά των νοσοκομειακών συμβολαίων και του Post Βοήθεια;
Τα πρώτα καταβάλλουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Το Post Βοήθεια δεν καταβάλλει τα έξοδα αυτά, αλλά παρέχει υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας (πχ. ιατρικές συμβουλές, μεταφορά με ασθενοφόρο, αερομεταφορά κλπ) στον ασφαλισμένο οδηγό.

 

Post Κατοικία

1. Τι ασφαλίζω με αυτό το πρόγραμμα;
Tο Post Κατοικία είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας με το οποίο μπορείτε να ασφαλίσετε το κτίριο ή/και το περιεχόμενο της κατοικίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό μενού της ιστοσελίδας ή να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Post Insurance (801 11 907 907 ή 210 37 34 444).

 

Post Ενυπόθηκη Κατοικία

1. Γιατί να ασφαλίσω το ενυπόθηκο ακίνητό μου;
Για να προστατεύσετε την περιουσία σας από τους κυριότερους κινδύνους που την απειλούν, όπως Πυρκαγιά, Σεισμό, Κλοπή κλπ. Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος αναφέρονται στο αντίστοιχο μενού.
Σημείωση: Η ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας σας είναι υποχρωτική από το νόμο.

 

Post Προστασια (Ασφάλιση Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων)

1. Γιατί να συνάψω τέτοιου είδους ασφάλιση για το στεγαστικό μου δάνειο;
Το βάρος ενός στεγαστικού δανείου σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Απώλειας Ζωής του δανειολήπτη μπορεί να προκαλέσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην οικογένειά του. Συνάπτοντας ένα τέτοιο συμβόλαιο, σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου, η Ασφαλιστική Εταιρεία εξοφλεί προς τη δανειοδότρια τράπεζα όλο το υπολειπόμενο ποσό του δανείου κατά τη στιγμή του συμβάντος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον δανειολήπτη ή/και την οικογένεια του να ξεπεράσουν ένα μεγάλο πρόβλημα και να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος θα βρείτε στο αντίστοιχο μενού της ιστοσελίδας.

 

Post Προστασία (Ασφάλιση Δανειοληπτών Καταναλωτικών Δανείων)

1. Γιατί να συνάψω τέτοιου είδους ασφάλιση για το καταναλωτικό μου δάνειο;
Και σε αυτή την περίπτωση, η ασφάλιση με ένα τέτοιο συμβόλαιο δίνει την δυνατότητα στον δανειολήπτη ή/και την οικογένειά του να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους, στη δυσάρεστη περίπτωση που επέλθει ασφαλιζόμενος κίνδυνος (ανικανότητα ή απώλεια ζωής), αφού εξοφλείται το υπολειπόμενο ποσό του δανείου κατά τη στιγμή του συμβάντος από την Ασφαλιστική Εταιρεία προς τη δανειοδότρια τράπεζα. Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος θα βρείτε στο αντίστοιχο μενού της ιστοσελίδας.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
+30 210 3734444