Από τις 6/8/2012 η Post Insurance προσφέρει ως δώρο 1000 Δέκτες Ψηφιακών Καναλιών Τηλεόρασης για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Η Post Insurance προσφέρει ως δώρο, 1000 Δέκτες Ψηφιακών Καναλιών Τηλεόρασης για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, σταθερούς ή φορητούς, στους 1000 πρώτους πελάτες που θα συνάψουν ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το αυτοκίνητό τους, με το νέο οικονομικό πρόγραμμα POST αυτοκίνητο Best, μόνο από €120* το εξάμηνο.
Η προσφορά θα ισχύει αποκλειστικά στα Καταστήματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και μέχρι την εξάντληση του αποθέματος των δώρων.
Οι πελάτες θα παραλαμβάνουν τα δώρα τους από την Post Insurance μέσω υπηρεσίας courier, στη διεύθυνση επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει στο ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Υπενθυμίζουμε ότι, το νέο οικονομικό πρόγραμμα ανταγωνίζεται σε τιμή τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που πωλούνται μέσω διαδικτύου (internet), ενώ παράλληλα καλύπτει ολοκληρωμένα τις αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες των οδηγών, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής, χωρίς εκπτώσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις και παροχές.

Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, Post αυτοκίνητο Best είναι:
• Η ιδιαίτερα προσιτή τιμή του, σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις,
• Οι ανταγωνιστικοί και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης, 
• Η αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς, εντός 10 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
• Η υψηλού επιπέδου προσωπική εξυπηρέτηση, τόσο κατά την αγορά, όσο και κατά την διαδικασία αποζημίωσης.

*Ενδεικτικό παράδειγμα μεικτών ασφαλίστρων αυτοκινήτου με πλήρη Οδική Βοήθεια και χωρίς ιστορικό ζημιών και επασφάλιστρο νέου οδηγού:
Λευκάδα: Από €120,08 το εξάμηνο (ισχύει για αυτοκίνητο 2 ετών, έως και 6 φορολογήσιμων ίππων).
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
+30 210 3734444